وبلاگ رسمی پرسپولیس کهکشانی فاریاب

اسامی بازیکنان سابق پرسپولیس  فاریاب در سال ۱۳۶۵

 

۱-محمد پاکیزه                                                             ۱۵-حسن ملاکی

۲-عبدالنبی کهزادی                                                      ۱۶-بهزاد مظفری 

۳- الله مراد مرادی                                                        ۱۷-صفدر مظفری 

۴-مرتضی لکی                                                             ۱۸-داریوش مظفری

۵-حمید راشدی                                                           ۱۹-خداخواست مرادی

۶-کریم راشدی                                                            ۲۰-حمید افراسیابی

۷-عبدالعلی راشدی                                                      ۲۱-مهدی کهزادی

۸- رستم فاریابی                                                           ۲۲-حسین ثقفی

۹-امرالله پاکار                                                                ۲۳-نوشاد یوسفی

۱۰-رمضان جوکار                                                           ۲۴-سیروس نظری 

۱۱-محمود یوسفی خواه                                                ۲۵-بهروز فاریابی 

۱۲-سیروس مظفری                                                      ۲۶-علیباز یوسفی 

۱۳-حسن پاکار                                                              ۲۷-احمد حسینی

۱۴-الله داد مرادی                                                        ۲۸-شهید اردشیر یوسفی

 

 

نوشته شده در سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 22:22 توسط روابط عمومی باشگاه پرسپولیس فاریاب| |